Sadarbība ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

SIA “Tīnes” ir noslēdzis 2016.gada 25.maijā līgumu Nr. SKV-L-2016/353 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.