1. Vispārēja vienošanās
SIA „Tīnes” (Latvija), reģistrācijas Nr. 40103084307 , adrese: Amatu 5, LV- 1050, Rīga, Latvija, turpmāk saukta Tīnes, nodrošina tīmekļa lapā www.tines.lv, turpmāk saukta Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.
Tā kā Tīnes piedāvātās produkcijas pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums. Vairāk par Distances līgumu iespējams uzzināt: http://www.ptac.gov.lv

2. Mājas lapas darbības mērķis
Šo mājas lapu ir izveidojusi un uztur Tīnes. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu un klientiem būtu iespējams sazināties ar Tīnes, kā arī platforma Tīnes izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē.

3. Informācijas precizitāte
Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, Tīnes nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

4. Intelektuālais īpašums
Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Tīnes īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

5. Preces
Tīnes produkcija ir adījumi, taču Mājas lapā var tikt ievieti pārdošanai tiešsaistē arī citi produkti. Tīnes attiecībā uz patērētāju nepieļauj maldinošu preču aprakstu, taču iegādājoties Tīnes produkciju tiešsaistē lūdzam ņemt vērā adījumu un/vai citu produktu krāsu atšķirību, kas var atšķirties dēļ monitoru krāsu izšķirtspējas un produktu fotogrāfēšanas gaismas.

6. Cenu veidošanas politika
Tīmekļa lapā www.tines.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes veida, jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

7. Apmaksas veidi
Iepirkties Tīnes interneta veikalā ir droši, ātri un ērti. Jums tiek piedāvāti trīs pirkuma apmaksas veidi. Informācijai par apmaksas veidiem mēs aicinām jūs iepazīties ar mūsu produktu Apmaksas noteikumiem.

8. Piegādes kārtība
Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri, ko apstiprina mūsu iepriekšējā darbības pieredze. Informācijai par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību un papildu piegādes izmaksām, mēs aicinām jūs iepazīties ar mūsu produktu Piegādes noteikumiem.

9. Preču atgriešanas noteikumi
Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atpakaļatdošanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Informācijai par klienta iespējām saistībā ar produktu atpakaļatdošanu un informācijas saņemšanai par līguma izbeigšanu un attiecīgajiem nosacījumiem, mēs aicinām Jūs iepazīties ar mūsu preču Atgriešanas noteikumiem.

10. Piekrišana saņemt paziņojumus pa e-pastu
Pierakstoties jaunumiem Tīnes Mājas lapā, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai parasto pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs Mājas lapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo Tīnes nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Mājas lapas.

11. Vispārīgi noteikumi
Jūs piekrītat, ka šie noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un Tīnes noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no jūsu puses.
Tīnes ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.

12. Nepārvarama vara
SIA „Tīnes” nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.